Từ khóa thông tin: đá phạt

Sút luân lưu trong bóng đá là gì?

Ngày đăng: 26/05/2020

Phạt góc là gì? Khi nào được đá phạt góc?

Ngày đăng: 21/10/2019

Đá phạt gián tiếp là gì? Những lỗi bị phạt gián tiếp trong bóng đá?

Ngày đăng: 18/09/2019

Sút phạt penalty là gì? Khi nào thì sút phạt đền penalty?

Ngày đăng: 15/03/2019

Phạt trực tiếp là gì? Khi nào được đá phạt trực tiếp?

Ngày đăng: 28/11/2018

Đá phạt là gì? Các kiểu đá phạt trong bóng đá

Ngày đăng: 19/09/2018