Từ khóa thông tin: kỹ năng

Kỹ năng tìm kiếm việc làm nhanh chóng

Ngày đăng: 06/06/2020

Các kỹ năng làm việc hiệu quả trong doanh nghiệp

Ngày đăng: 27/05/2020

Các kỹ năng giúp bạn học cách làm việc chuyên nghiệp

Ngày đăng: 13/04/2020

Những kỹ năng đối phó với dòng chảy xa bờ

Ngày đăng: 11/03/2020

Kỹ năng thoát hiểm khi bị đuối nước

Ngày đăng: 04/03/2020

Kỹ năng làm việc tích cực là gì?

Ngày đăng: 14/02/2020

Cách từ chối khéo léo trong công việc

Ngày đăng: 17/01/2020

Những kỹ năng cần có của nhân viên chăm sóc khách hàng

Ngày đăng: 08/01/2020

Kỹ năng từ chối là gì? Những câu nói từ chối khéo léo

Ngày đăng: 02/01/2020

Các kỹ năng cần có khi làm việc độc lập

Ngày đăng: 13/12/2019

Các kỹ năng sơ cứu người bị đuối nước

Ngày đăng: 26/11/2019

Những kỹ năng giao tiếp khi đi xin việc làm thêm

Ngày đăng: 03/10/2019

Những kỹ năng làm việc nhân viên văn phòng cần có

Ngày đăng: 24/07/2019

Những kỹ năng để làm việc nhóm hiệu quả

Ngày đăng: 18/06/2019

Cách sơ cứu người khi bị điện giật

Ngày đăng: 19/09/2017