Từ khóa thông tin: luật hình sự

Quy định xử phạt tội buôn bán người theo Bộ luật hình sự mới nhất

Ngày đăng: 06/07/2019

Tội giết người không thành là gì và bị xử phạt như thế nào?

Ngày đăng: 21/06/2019

Khái niệm và đặc điểm tội phạm ma túy

Ngày đăng: 27/05/2019

Tội tổ chức đánh bạc bị xử phạt như thế nào?

Ngày đăng: 21/03/2019

Các yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc

Ngày đăng: 24/02/2019

Các yếu tố cấu thành tội đánh bạc

Ngày đăng: 02/02/2019

Tội buôn bán ma túy bị xử phạt như thế nào?

Ngày đăng: 23/01/2019

Tội gây rối trật tự công cộng bị xử phạt như thế nào?

Ngày đăng: 11/12/2018

Từ bao nhiêu tuổi thì phải chịu trách nhiệm hình sự?

Ngày đăng: 25/10/2018

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là gì?

Ngày đăng: 01/10/2018

Hành vi đe dọa giết người là phạm tội gì?

Ngày đăng: 20/09/2018

Các trường hợp được loại trừ trách nhiệm hình sự

Ngày đăng: 31/07/2018

Những trường hợp nào được miễn trừ trách nhiệm hình sự?

Ngày đăng: 20/07/2018

Tội giết người được Pháp luật quy định như thế nào? Yếu tố cấu thành tội giết người?

Ngày đăng: 19/06/2018

Phạm tội giết người sẽ bị xử phạt như thế nào?

Ngày đăng: 16/06/2018

Có bao nhiêu loại tội phạm theo Bộ luật hình sự?

Ngày đăng: 10/05/2018

Các yếu tố và dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội phạm hình sự là gì?

Ngày đăng: 09/05/2018